Vuosikokouskutsu 2023

Hei Viekas! Viestintäleiri lähestyy. Ilmoittautuminen avataan mahdollisimman pian. Sitä ennen teemme kesäleirin tiedotteen, Kevättuutin talkoilla lauantaina 18.3.2023. Talkoot pidetään Maijalla klo 12-16. Kevättuutti lähetetään kaikille viime vuoden kesäleirillä olleille ja Viekkaan jäsenille. Jäseneksi voit liittyä Viekkaan verkkokaupassa https://holvi.com/shop/viekas/, jäsenmaksu on 10 euroa.

Esityslista:

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt,
  2. todetaan kokouksen laillisuus,
  3. vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
  4. esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastuskertomus,
  5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselta ja muilta tilivelvollisilta,
  6. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
  7. valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
  8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
  9. määrätään puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten palkkiot sekä vahvistetaan varsinaisten- ja tukijäsenten jäsenmaksun suuruudet,
  10. päätetään muista esille tulevista asioista, kuitenkin huomioiden yhdistyslain 14§:n määräykset.


Nähdään pian!