Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Yhdistetty henkilörekisteriseloste ja informointiasiakirja henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Viestintäkasvatuksen seura ry
Yhdistysrekisterinumero: 146.713
Y-tunnus: FI1047513-0

2. Yhteystiedot

Viestintäkasvatuksen seura ry
PL 1050
00101 HELSINKI
viekas (miukumauku) viekas.fi

3. Rekisterien nimet

Jäsenrekisteri (sis. Viestintäleireille ja tapahtumiin ilmoittautuneet)
Uutiskirjeen tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

5. Rekisteriin tallennetut tiedot

Rekisteröityjä ovat Viestintäkasvatuksen seura ry:n jäsenet, seuran leireille ilmoittautuneet, Holvi-verkkokaupan kautta maksuja suorittaneet ja uutiskirjeen tilanneet.

Rekistereihin tallennetaan ne tiedot, jotka rekisteröity on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot liittymisen tai ilmoittautumisen yhteydessä:

– etu- ja sukunimi
– jakeluosoite Kevättuutti-lehden postitusta varten
– sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten
– liittymisvuosi
– tiedot maksetuista jäsenmaksuista
– vapaaehtoiset tiedot: puhelinnumero, ruoka-aineallergiat, syntymävuosi, sukupuoli

Vapaaehtoisia tietoja kerätään ja käytetään ainoastaan kesäleirien ja muiden mahdollisten tapahtumien järjestämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseneksi liittymisen tai ilmoittautumisen yhteydessä. Muita tietolähteitä ei käytetä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterien tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on ainoastaan Viestintäkasvatuksen seura ry:n taloudenhoitajalla. Viestintäleirille ilmoittautuneiden ja Holvi-verkkokaupan rekisterien käyttöoikeus on annettu niille yhdistyksen hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille, jotka tehtävissään tietoja tarvitsevat. Kirjautuminen ilmoittautumisjärjestelmään, uutiskirjeiden hallintaan ja Holvi-verkkokauppaan tapahtuu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja mahdollisia jäsenen/leiriläisen itse rekisteriin ilmoittamia ruoka-aineallergiatietoja lukuunottamatta.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa.

Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.